OFERTA

Zapraszamy do efektywnej nauki języka greckiego

grupy dydaktyczne

  • dla początkujących
  • dla średnio zaawansowanych
  • dla zaawansowanych

warunki NAUKI

N

Przebieg lekcji

  • odbywa się w trybie konwersacji rotacyjnej
  • każdy uczestnik bierze czynny udział w lekcji
  • równomiernie dzieli czas wśród uczestników
  • praca z tekstem, tłumaczenie tekstu,
    opracowanie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne
  • powtarzanie słownictwa, wyrazów i zwrotów
N

Materiały dydaktyczne

  • to greckie serie podręczników
  • bardzo starannie opracowane i stosowane w Grecji specjalnie dla obcokrajowców
  • obejmują 6 poziomów dydaktycznych (od podstawowego do zaawansowanego)
  • obejmują zagadnienia gramatyczne przedstawione z logicznym podejściem
  • tworzą całość i jednocześnie ciągłość lekcji
N

Częstotliwość zajęć

  • raz w tygodniu (2 x 45min)
  • przewidywane są też dodatkowe godziny, o ile grupa wyraża taką potrzebę
  • zajęcia trwają od jesieni do lata

dlA osób indywidualnych:

  • rozpoczynają naukę
  • zamierzają odświeżyć język grecki
  • chcą kontynuować naukę języka greckiego

DLA FIRM:

  • biura turystyczne
  • greckie tawerny
  • firmy handlujące z Grecją