OFERTA

Zapraszamy do efektywnej nauki języka greckiego

grupy dydaktyczne

 • dla początkujących
 • dla średnio zaawansowanych
 • dla zaawansowanych

warunki NAUKI

N

Przebieg lekcji

 • odbywa się w trybie konwersacji rotacyjnej
 • każdy uczestnik bierze czynny udział w lekcji
 • równomiernie dzieli czas wśród uczestników
 • praca z tekstem, tłumaczenie tekstu,
  opracowanie gramatyczne, ćwiczenia leksykalne
 • powtarzanie słownictwa, wyrazów i zwrotów
N

Materiały dydaktyczne

 • to greckie serie podręczników
 • bardzo starannie opracowane i stosowane w Grecji specjalnie dla obcokrajowców
 • obejmują 6 poziomów dydaktycznych (od podstawowego do zaawansowanego)
 • obejmują zagadnienia gramatyczne przedstawione z logicznym podejściem
 • tworzą całość i jednocześnie ciągłość lekcji
N

Częstotliwość zajęć

 • raz w tygodniu (2 x 45min)
 • przewidywane są też dodatkowe godziny, o ile grupa wyraża taką potrzebę
 • zajęcia trwają od jesieni do lata

dlA osób indywidualnych:

 • rozpoczynają naukę
 • zamierzają odświeżyć język grecki
 • chcą kontynuować naukę języka greckiego

DLA FIRM:

 • biura turystyczne
 • greckie tawerny
 • firmy handlujące z Grecją